Kayalar

KTAK0001
KTAK0001

Avatar Kayalığı (1070x1180x1450 h) (mm)

KTAK0002
KTAK0002

Canlı Kaya (Serbest Form) (1000x1000x1000 h) (mm)

KTAK0003
KTAK0003

Kaya (Serbest Form) (1000x1000x1000 h) (mm)

KTAK0004
KTAK0004

Genel Amaçlı Plaka Kaya (1000x2000x350 h) (mm)

KTAK0005
KTAK0005

Genel Amaçlı Plaka Kaya (540x1190x60 h) (mm)

KTAK0006
KTAK0006

Genel Amaçlı Plaka Kaya (600x1240x30 h) (mm)

KTAK0007
KTAK0007

Canlı Kaya (Plaka) 1 (1000x1000x300 h) (mm)

KTAK0008
KTAK0008

Canlı Kaya (Plaka) 2 (1080x1100x300 h) (mm)

KTAK0009
KTAK0009

Canlı Kaya (Plaka) 3 (890x1125x500 h) (mm)

KTAK0010
KTAK0010

Terarium Rock (Plate) (450x580x40 h) (mm)